Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-655-10/22 od 13.04.2022. godine

Odluku možete preuzeti na ovom linku.