Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-2255-9/21 Jablanica od 22.11.2021. godine

Odluku možete preuzeti na ovom linku.