Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-1926-9/21 od 11.10.2021. godine

Odluku možete preuzeti na ovom linku.