Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-2033-9/21 od 01.11.2021. godine

Odluku možete preuzeti na ovom linku.