Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-11-877-9/21 od 29.04.2021. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete preuzeti na ovom linku.