Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-11-557-14/21 od 26.03.2021. godine (LOT2)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete preuzeti na ovom linku.