Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-11-557-9/21 od 26.03.2021. godine (LOT 1)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete preuzeti na ovom linku.