Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-11-205-9/21 od 19.02.2021. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete preuzeti na ovom linku.