Obavještenje o postupku javne nabavke broj 01-11-2791/22 od 24.11.2022. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 45/22 – Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Ostrožac – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-204-3-55/22 od 24.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-11-2791/22
Jablanica, 24.11.2022. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.