Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 42/22 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica

Obavještenje o postupku javne nabavke

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 42/22 – Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-191-3-52/22 od 14.11.2022. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2669/22
Jablanica, 14.11.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović,  s.r.