Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-2-3-5/20 od 30.01.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1/20 – Uređenje Gradskog parka – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-2-3-5/20 od 30.01.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.