Obavještenje o PPJN, 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/19 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – LOT 1- Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini i LOT 2 - Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.