Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-222-3-41/19 od 12.11.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/19 – Usluge odabira nosioca izrade izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029.god., Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-222-3-41/19 od 12.11.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.