Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-163-3-32/19 od 06.08.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 21/19 – Rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu i van grada – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-163-3-32/19 od 06.08.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-1996/19
Jablanica, 06.08.2019. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.