XV SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

U petak 30.09.2016. u Sali za sjednice OV-a Jablanica  održana je XV sjednica Vijeća za konkurentnost općine Jablanica .

Na sjednici vijeća  izvršene su konsultacije sa privrednim sektorom vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom radnom vremenu, o urbanistčkoj osnovi Regulacionog plana za privrednu zonu Doljani – Bijeli Potok te vođena rasprava i analiza o dodjeljenim sredstvima po Programu poticaja za 2016. godinu u Općini Jablanica.


U radu sjednice Konkurentskog vijeća učestvovali su: Salem Dedić–Općinski načelnik, Dženan Mulahasanović–zamjenik predsjednika VZK, Amela Muratović–Služba LER-a.., Amira Nuhić i Neska Palić–Služba za prostorno uređenje.., Miralem Hamza i Remza Čolić –Služba za opću upravu,  Alma Bajramović–Savez poljoprivrednih udruženja Jablanica, Amil Babić– „Babić“ d.o.o. Jablanica, Uzeir Muratović– JP EP BiH-podružnica Jablanica, Ajla Munikoza–„AC Sunce“ Jablanica, Eldin Memić–„Voćepromet“ d.o.o. Jablanica,  Esad Ćosić-„Prominvest“ d.o.o. Jablanica, Edin Budim–„Labrador“ d.o.o. Jablanica, Ivan Zelanika– JP EP HZHB - Radna jedinica Jablanica, Kemal Muratović–Biro rada Jablanica i Željko Horvat – predstavnik GIZ-a BiH.
Nakon rasprava o temama koje su bile na dnevnom redu sjednice donešeni su određeni zaključci.