ODRŽANA XVI SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 20.12.2016. godine održana je XVI sjednica Vijeća za konkurentnost općine Jablanica, na   kojoj se  raspravljalo o Nacrtu Budžeta općine Jablanica za 2017. godinu, Nacrtu Operativnog plana implementacije integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2017. godinu sa planom realizacije kapitalnih investicija, Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta za 2017. godinu, jednogodišnjem i višegodišnjem planu kapitalnih investicija, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom radnom vremenu, Regulacionom planu za privrednu zonu Doljani-Bijeli potok, Odluci o pristupanju izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana općine Jablanica za period 2016-2025. godina, a na kraju je članovima vijeća  prezentiran materijal za BFC.

Sjednici su prisustvovali predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora: Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća, sekretar općinskog organa, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Općine Jablanica, predstavnik Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, predstavnik sektora poljoprivrede, predstavnik  JP EP HZHB-radna jedinica Jablanica, te predstavnik Biroa rada.
Vijeća za konkurentnost općine Jablanica donijelo je sljedeće zaključke:
1. VZK  općine Jablanica smatra da je Nacrt Budžeta za 2017. godinu dobra osnova za donošenje prijedloga uz težnju za povećanjem razvojne komponente Budžeta u narednim godinama.
2. VZK općine Jablanica daje saglasnost na prezentirani plan kapitalnih investicija za period 2017-2019. godina
3. VZK općine Jablanica daje saglasnost da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom radnom vremenu uputi na sjednicu Općinskog vijeća.
4. VZK općine Jablanica daje saglasnost da se uz primjedbe prezentirani materijal uputi na usvajanje na OV kao nacrt Regulacionog plana za privrednu zonu Doljani – Bijeli Potok te da se u narednih 30- 60 dana daju primjedbe na isti kako bi dobili kvalitetan prijedlog plana.
5. VZK općine Jablanica daje saglasnost na Odluka o pristupanju izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana općine Jablanica za period 2016-2025. godina
6. VZK općine Jablanica podržava prezentirane materijale, u elektronskoj verziji, te će se isti  dostaviti svim članovima VZK na sagledavanje i davanje primjedbi i sugestija u narednih 7 dana.