Mart 2020

SASTANAK ŠTABA CZ OPĆINE JABLANICA

U utorak 31.03.2020. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održan je sastanak općinskog štaba Civilne zaštite općine Jablanica, kome su pored članova Štaba prisustvovali i predstavnici organa PS Jablanica, Doma zdravlja Jablanica te  organizacija zaduženih za provedbu federalnih, kantonalnih i općinskih naredbi i mjera.

OBAVJEŠTENJE O PROMJENAMA U RPG i RK

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da se rok za ažuriranje podataka produžava za 30 dana.

Brojevi za kontakte u Domu zdravlja Jablanica

036/752-664 centrala;

036/752-822-HMP;

Ordinacija Dr. Avdić 036/281-138;

Pedijatrija kartoteka 036/281-137;

Dr. Vasiljević 036/281-140;

Dr. Škobalj 036/281-112- kartoteka 036/281-110;

Dr. Jusić 036/281-113 –kartoteka 036/281-114,

Dr. Dlakić 036/281-133-kartoteka 036/281-134;

Dr. Mezit Neira 036/752-608;

Dr. Budim-Hondo 036/281-135;

Glavna sestra Doma zdravlja 036/281-141;

Laboratorija 036/281-115; RTG 036/281-116

KRIZNI ŠTAB HNK: OBUSTAVLJA SE NASTAVA U OSNOVNIM, SREDNJIM I VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA, TE RAD DJEČJIH VRTIĆA

 12-03-2020, 16:44
Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona održao je danas sastanak na kojem je, u cilju daljeg praćenja situacije i preduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, donio nove naredbe.