ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana 19.11.2018. godine (ponedjeljak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 10,00 sati a završena u 16,30 sati.

Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.
Za sjednicu je predložen i usvojen slijedeći dnevni red:


1.    Rasprava o stanju u preduzeću „Granit“ d.d. Jablanica - u stečaju vezano za donošenje Zaključka Općinskog suda Konjic o raspisivanju javne prodaje nekretnina Preduzeća
 
Nakon rasprave Vijeće je donijelo ZAKLJUČAK koji glasi:


I

Općinsko vijeće Općine Jablanica traži od Općinskog suda u Konjicu da zbog nepostojanja pravnog subjektiviteta, odnosno brisanja iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu stečajnog povjerioca „Graniti-Zagreb“ d.o.o Zagreb, u skladu sa zakonskim propisima obustavi postupak prodaje nekretnina pokrenutom prema Zaključku o izvršenju prodajom imovine privrednog društva „Granit“ d.d. Jablanica – u stečaju broj: 56 0 lp 026356 18 lp 2 od 22.10.2018. godine.


II


Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Jablanica izražavaju nezadovoljstvo s dosadašnjim radom aktuelnog stečajnog upravnika u preduzeću „Granit“ d.d.  Jablanica - u stečaju.  S tim u vezi, Općinsko vijeće Općine Jablanica traži od stečajnog sudije da preispita i ocijeni dosadašnji rad stečajnog upravnika u preduzeću „Granit“ d.d. Jablanica - u stečaju, i u skladu sa Zakonom preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u pogledu odgovarajućeg rada stečajnog upravnika i zaštite interesa preduzeća.

III


Općinsko vijeće Općine Jablanica traži od nadležnih tužilaštava HNK i Federacije BiH, MUP-a FBiH, MUP-a HNK, SIPA-e, nadležnih inspekcijskih organa svih nivoa vlasti, hitno poduzimanje svih potrebnih radnji iz svoje nadležnosti u cilju preispitivanja zakonitosti rada aktuelnog stečajnog upravnika i grupe radnika radi rasvjetljavanja svih okolnosti i postupaka u preduzeću „Granit“ d.d. Jablanica - u stečaju, te preduzme u skladu sa Zakonom neophodne mjere iz svojih nadležnosti u cilju utvrđivanja odgovornosti i u cilju zaštite imovine stečajnog dužnika odnosno stečajne mase kao i zaštite prava radnika.


IV


Cijeneći stečajni postupak presedanom u sudskoj praksi, posebno u pogledu njegovog vođenja i dosadašnjih rezultata, kao i činjenicu da isti traje veoma dugo i mimo zakonom propisanih rokova, a imajući u vidu značaj prirodnog resursa i preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica - u stečaju, Općinsko vijeće Općine Jablanica zahtjeva od svih organa na svim nivoima vlasti da svako u okviru svojih nadležnosti i zakonom datih obaveza poduzme sve potrebne radnje u cilju okončanja stečajnog postupka konačnom revitalizacijom i reorganizacijom preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica- u stečaju.


V


Općinsko vijeće i Općinski načelnik traže od Predsjednika Općinskog suda u Sarajevu da u okviru svojih nadležnosti poduzme mjere u cilju što skorijeg okončanja stečajnog postupka od strane stečajnog sudije, te osigura postupanje istog u skladu sa Zakonom.

VI


Zadužuje se Kolegij općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik i Općinsko javno pravobranilaštvo da kontinuirano nastave voditi aktivnosti praćenja rada u vezi daljeg vođenja stečajnog postupka i u saradnji sa Općinskim sudom u Konjicu kao i nadležnim stečajnim sudijom Općinskog suda u Sarajevu poduzmu sve mjere u cilju usvajanja stečajnog plana i okončanja stečajnog postupka.
Cijeneći da će nadležni sud u Konjicu obustaviti postupak prodaje nekretnina preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica - stečaju zadužuje se Kolegij općinskog vijeća, Općinski načelnik i Općinsko javno pravobranilaštvo da dalje prate postupke potraživanja u odvojenim sudskim postupcima, te da pravovremeno informišu Općinsko vijeće Općine Jablanica i predlože konkretne mjere u cilju zaštite imovine i prava radnika.


VII


Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Jablanica.