ODRŽANA VIII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA


Sjednica je održana u 25.05.2017. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završila u 11,55 sati.


D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a – donesen zaključak
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju -usvojena
4.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2017. godinu –po LOD metodologiji-usvojena
5.    a) Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju JP „RTV Jablanica“ Jablanica sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti -usvojena
       b) Odluka o izmjeni Statuta JP  "Radiotelevizija Jablanica" d.o.o.  Jablanica-usvojena
6.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Zlate, općina Jablanica -usvojena
7.    a) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Žalbene komisije Općinskog vijeća općine Jablanica- usvojena
       b) Rješenje o imenovanju Žalbene komisije - doneseno
8.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica-donesen
9.    Zaključak o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Operativnog – Akcionog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2016. godinu - donesen
10.    Rasprava o Incijativi vijećnika OO LDS Ibrahima Dune Čilića i nezavisnog vijećnika Nihada Širića za izmjene i dopune cijena komunalnih usluga – nije prihvaćena
11.    Rasprava o informacijama