ODRŽANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 30.05.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica sa početkom u 9,00 sati, a završena u 12,03 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen slijedeći D N E V N I   R E D

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavljaju trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općine Jablanica- donesena
4. Odluka o dimnjačarskoj djelatnosti -Nacrt - donesen zaključak o utvrđivanju nacrta Odluke uz provođenje javne rasprave do 60 dana
5. Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2019.g. - donesena
6. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2019. godinu –po LOD metodologiji - donesena
7. Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica – Nacrt – donesen zaključak o utvrđivanju nacrta Pravilnika uz provođenje javne rasprave od 15 dana
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 10(20) kV nadzemnog voda za STS „Rodići“ i izgradnju STS_B 10(20)/04 kV„Rodići“ - donesena
9. Rasprava o Inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica o promjeni načina apliciranja na javni poziv za dodjelu sredstava po LOD metodologiji za Organizacije civilnog društva koji implementira Općina Jablanica – usvojena Incijativa
10. Rasprava o informacijama – vođena rasprava i donesena 2 zaključka