ODRŽANA 23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 29.11.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u  16:03 sati. Prisustvovalo je 19 vijećnika.


Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće  Jablanica, jednoglasno je verifikovalo mandat Saidu Ivkoviću, sljedećem sa liste SDP, umjesto dosadašnjeg vijećnika SDP Ismeta Lulića koji je na posljednjim Opštim izborima izabran u skupštinu HNK.
Na sjednici je usvojen slijedeći DNEVNI RED koji je dopunjen u odnosu na prijedlog Dnevnog reda i to:

AD-1    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2   Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-doneseni zaključci u vezi preduzeća DJL „Amina“ Jablanica
AD-3   Odluka o usvajanju Nacrta  Regulacionog plana  Poslovna zona „Jarišta 2”  Jablanica donešena i usvojen zaključak da se javna rasprava provede u trajanju od 60 dana.
AD-4   Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja - donešena
AD-5   Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavljaju trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općine Jablanica  - Usvojen Nacrt uz    zaključak o  provođenju javne rasprave u trajanju do 60 dana
AD-6    Nacrt Budžeta –Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu-usvojen Nacrt i donesen zaključak o provođenju javne rasprave zaključno sa 14.12.2018. godine. Donesen je i poseban zaključak po prijedlogu  samostalnog vijećnika Idriza Čilića u vezi sa presudom Ustavnog suda FBiH o ustavnosti Zakona o građevinskom zemljištu, a u vezi naknade za korištenje građevinskog zemljišta.
AD-7    a) Odluka o izvršenju Budžeta –Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu –usvojen nacrt i donešen zaključak da se provede javna rasprava zaključno sa 14.12.2018. godine,
        b) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019. g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – usvojen Nacrt i donešen zaključak da se provede javna rasprava zaključno sa 14.12.2018. godine
AD-8    Odluka  o nabavci stalnih sredstava Općine Jablanica-donešena
AD-9    Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2019. – 2021. godina –povučen po prijedlgu predlagača za narednu sjednicu.
AD-10   Plan i program redovnog čišćenja i održavanja javnih površina za 2019.g.– data saglasnost
AD-11   Odluke o utvrđivanja javnog interesa  za izgradnju priključnog 10(20)kV dalekovoda za STS „Glodnica I“  i izgradnju STS _B 10(20)/0,4 kV „Glodnica I“ - donešena
AD-12   a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine (gradsko grđevinsko zemljište)  u vlasništvu Općine -donešena
    b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnine (gradsko grđevinsko zemljište) u vlasništvu Općine -donešena
AD 13 Rasprava o Inicijativi   Ibrahima Čilića-Dune, vijećnika OO LDS za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Općinskog vijeća o naknadi za korištenje građevinskog zemljišta-Inicijativa nije prihvaćena
AD-14   Rasprava o informacijama-Vođena rasprava