ODRŽANA XX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak  28.06.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 11,50  sati. Sjednici je prisustvovalo  19 vijećnika.

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a- donesen zaključak
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za 2018/2019 školsku – akademsku godinu – donešena
AD-4 Odluka o imenovanju Komisije za stipendije za 2018/2019 školsku – akademsku godinu – donešena
AD-5 Odluka o prestanku prava obavljanja prevoza putnika u javnom saobraćaju na području općine Jablanica- donešena
AD-6 Odluka o visini zakupnine stambenih jedinica u objektima na području općine Jablanica stavljenih u funkciju u okviru programa „Socijalno stanovanje u BiH” – donešena
AD-7 Odluka o utvrđivanja javnog interesa  za izgradnju niskonaponske mreže na TP Gradac- donešena
AD-8 Zaključak o davanju saglasnosti Vladi HNK za utvrđivanje općeg interesa - donesen
AD-9 Razmatranje Dokumenta okvirnog Budžeta općine Jablanica 2019.-2021.godina
AD-10 Rasprava o informacijama