ODRŽANA XV SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 25.01.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 11,15 sati. Prisustvovalo je 17 vijećnika.

Za sjednicu je predložen i usvojen slijedeći Dnevni red:

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća donesenih u 2017 .godini
AD-3 Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2018.g. -donesena
AD-4 Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2018. godinu -donesena
AD-5 Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2018.godinu -donesena
AD-6 Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica -donesena
AD-7 Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište -donesena
AD-8 Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe 100 % -donesena
AD-9 Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom za 2018.g. -donesena
AD-10 Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2018.g. -donesena
AD-11 Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi -donesena
AD-12 Odluka o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje vantjelesne oplodnje u 2018.g. -donesena
AD-13 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkurentnost Općine Jablanica -donesena
AD-14 Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2018. g. – data saglasnost
AD-15 Odluka o načinu i uslovima zamjene nekretnina između Općine Jablanica i Jamaković Bećira -donesena
AD-16 Odluke o utvrđivanja javnog interesa  za izgradnju priključnog 10(20)kV nadzemnog kabla za STS Gonje Paprasko II  i izgradnju STS B 10(20)/0,4 kV Gonje Paprasko II  -donesene
AD-17 Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2017. godinu-usvojen
AD-18 Izvještaj o radu komisija OV-a za 2017. Godinu-usvojen
AD-19 Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2017. godinu-usvojen
AD-20 Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2017.godinu-usvojen