ODRŽANA XI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak, 28.09.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 12,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2017.godinu-Prijedlog - donesena
4.    Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja-Prijedlog - donesena
5.    Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ –Prijedlog - donesena
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica-Prijedlog - donesena
7.    Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2016/2017 - usvojen
8.    Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2016/2017. - usvojen
9.    Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2016/2017. - usvojen
10.    Izvještaj o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće na području općine Jablanica, izazvane velikim požarima u junu i julu 2017.godine - usvojen
11.    Rasprava o informacijama