ODRŽAN NASTAVAK XVIII (18.) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 Nastavak prekinute, 18. Sjednice, Općinskog vijeća Jablanica održan je u četvrtak 10.05.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završen u 11,55 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

D N E V N I   R E D

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a (tačka završena na sjednici od 26.04.2018.godine)
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o osnivanju poslovne zone „Unis - Gornja Kolonija” - donesena
AD-4 Odluka o komunalnim djelatnostima - donesena
AD-5 Odluka o općinskim administrativnim taksama- utvrđen nacrt
AD-6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica – donesena
AD-7 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica- donesena
AD-8 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća “Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- data saglasnost
AD-9 Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Integralne Strategije razvoja općine Jablanica za 2017.g.  - usvojen
AD-10 Rasprava o informacijama