ODRŽANA XXI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 30.08.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 13,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

 
AD-1  Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2  Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o subvencioniranju troškova zakupnine za socijalno ugrožene korisnike stambenog fonda socijalnog stanovanja na području općine Jablanica - donesena
AD-4  Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2018. godinu - usvojen
AD-5  Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2018. godine - usvojen
AD-6  Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2018. godine - usvojen
AD-7  Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2018. godine - usvojen
AD-8  Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine - usvojeni
AD-9  Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2018. godine - usvojeni
AD-10 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine - usvojeni
AD-11 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine - usvojeni
AD-12 Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora - usvojeni
AD-13 Cjenovnik usluga JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – data saglasnost
AD-14 Rasprava o inicijativi LDS-a za ukidanje Odluke o građevinskom zemljištu – Incijativa nije usvojena
AD-15 Rasprava o informacijama – donesen zaključak