ODRŽANA IX SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak  29.06.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 13,18 sati.  Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.
Na sjednici je usvojen DNEVNI RED

AD-1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3 Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica 2016.-2025.g.-donešena
AD-4 Dokument okvirnog Budžeta općine Jablanica  2018.-2020.godina-razmatran dokument
AD-5 Odluka o raspodjeli sredstava- transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica u 2017.godini-donešena
AD-6 Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2017/2018 godinu-donešena   
AD-7 Odluka o imenovanju Komisije za stipendije-donešena
AD-8 Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2017.g.-donešena
AD-9 Odluka o uslovima i načinu prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet Gornja Kolonija -donešena
AD-10 Zaključak o saglasnosti na cjenovnik usluga JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica-donešen
AD-11 Izvještaj o procjeni štete nastale uslijed prirodne nesreće na području općine Jablanica, izazvane niskim temperaturama u aprilu 2017. godine-usvojen
AD-12 Rasprava o informacijama