ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana dana u četvrtak27.06.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati i završena u 12,40 sati . Sjednici je prisustvovalo svih 19 vijećnika. 

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a – donesen zaključak
AD3 Incijativa Udruženja privrednika Jablanica u vezi rekonstrukcije tunela Crnaje – donesen zaključak u vezi Incijative
AD4 Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana privredna zona „Donja Jablanica 2“ – donesena   
AD5 Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica - donesena
AD6 Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za školsku-akademsku 2019/2020 godinu - donesena   
AD7 Odluka o imenovanju Komisije za stipendije za 2019/2020 školsku-akademsku godinu - donesena
AD8 Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period juni-avgust 2019.godine - donesena
AD9 Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica– donesen
AD10 Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  “Dom zdravlja” Jablanica- doneseno 
AD11 Razmatranje Dokumenta okvirnog Budžeta Općine Jablanica  2020.-2022.godina – vođena rasprava
AD12 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u naseljenom mjestu Glodnica, općina Jablanica - donesena
AD13 Rasprava o informacijama – vođena rasprava i donesen zaključak u vezi Informacije o dovozu otpada sa područja Grada Mostar na deponiju Bukova u Općini Jablanica