ODRŽANA 28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 25.04.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,30 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen slijedeći Dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice  OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju poslovnog objekta u sklopu poslovne zone „Unis- Gornja Kolonija“ Jablanica - višenamjenska hala tip 1- donesena
4. Odluka o javnim parkiralištima-Prijedlog –povučena za jednu od narednih sjednica
5. Odluka o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja ” Jablanica- donesena
6. Program gospodarenja poljopri zemlj. u vlas. države na području Općine Jablanica za period 2019.-2023. g. - donesen
7. Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018.g. -usvojen
8. Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2018. godinu-usvojen
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trafo stanice Crnaja II- donesena
10. Rasprava o informacijama-vođena rasprava