ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  28.02.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 15,07 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na sjednici je  usvojen sljedeći:

Dnevni  red

AD 1    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD-2   Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD-3   Odluka o općinskim administrativnim taksama-donesena
AD-4   Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2019.godini-donesena
AD-5   Program uređenja građevinskog zemljišta Poslovna zona „Unis Gornja Kolonija“ Jablanica - donesen
AD-6    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2018. godinu sa Informacijom o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018.g.-usvojen
AD-7   Izvještaj o radu komisija OV-a za 2018.g. -usvojen
AD-8   Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2018. godinu –usvojen
AD-9   Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2018.g. –usvojen  
AD-10 Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018.g.-usvojen
AD-11 Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018.g.-usvojen
AD-12 Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2018.g. -usvojen
AD-13 Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2018.g. -usvojen
AD-14 Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2018.godinu –usvojeni. Izvještaj Upravnog odbora  JU Srednja škola Jablanica, nije usvojen.
AD-15 Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20) kV kablovske dionice STS Čivelj-Gornje Paprasko II-donesena
AD-16 Odluka o gubitku statusa dobra u opštoj upotrebi-donesena
AD-17 Rasprava o informacijama- vođena  rasprava