ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u utorak 29.01.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9.00 sati, a završena u  18.05 sati. Prisustvovalo je 17 vijećnika.

Na sjednici je usvojen slijedeći DNEVNI RED koji je dopunjen u odnosu na prijedlog Dnevnog reda i to:

AD1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a u 2018.godini
AD-3.    a) Integralna strategija razvoja Općine Jablanica 2014-2023.g. –Revidirana za period 2019-2023- donešena uz Zaključak: zadužuje se Stručna služba Općinskog vijeća da izvrši tehničke i druge korekcije prije objave konačnog teksta.
b) Izmjene i dopune Operativnog plna implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019. Godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija-donešena uz Zaključak zadužuje se Stručna služba Općinskog vijeća da izvrši tehničke i druge korekcije prije objave konačnog teksta.
AD4.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2019.g.-donešena
AD5.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2019. g-donešena
AD6.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period januar-maj 2019.godine-donešena
AD7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o legalizaciji građevina-donešena
AD8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina-donešena
AD9.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2019.godinu- donešena
AD10.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2019.godinu-donešena
AD11.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica-donešena
AD12.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište -donešena
AD13.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2019.g. – data saglasnost
AD14.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela neizgrađenog zemljišta-donešen
AD15.    Rasprava o zahtjevu neformalne grupe radnika preduzeća „Granit“ d.d. u stečaju Jablanica-vođena rasprava i donesen zaključak
AD16.    Rasprava o informacijama
•    Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija” – Vođena rasprava