Obavještenje o odgađanju XXXVIII (38) sjednice OV-a

U skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite br. 06-48-701-3/20 od 21.03.2020.godine kojom se naređuje Kolegiju Općinskog vijeća općine Jablanica da zbog preporuke Ministarstva sigurnosti BiH, te novih naredbi federalnog, kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite o zabrani kretanja lica mlađih od 18 i starijih od 65 godina odgodi održavanje sjednice Općinskog vijeća Jablanica, ovim putem Vas obavještavam da se XXXVIII  (38) sjednica Općinskog vijeća Jablanica zakazana za dan 26.03.2020.godine odgađa najmanje za 7 dana od dana zakazivanja s tim da će se tačan termin održavanja iste naknadno utvrditi o čemu ćete biti blagovremeno informisani.S poštovanjem!

Broj: 02-02-707/20
Jablanica, 23.03.2020. godine


PREDSJEDAVAJUĆI OV-a
Mate Mijić, ing.stroj.