ODRŽAN NASTAVAK XVI SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. , a shodno članu 105. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući OV-a Mate Mijić je dana 02.03.2018. godine sazvao nastavak rada XVI ( 16 ) sjednice za dan 07.03.2018. godine (srijeda), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a  završena u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:


AD-1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a

AD-2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a

AD-3.    Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana privredna zona „Jarišta“-donešena

AD-4.    Odluka o komunalnim djelatnostima-utvrđen Nacrt odluke uz provođenje javne rasprave do 10 aprila.

AD-5.    Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama-donešena

AD-6.    Odluka o raspodjeli sredstava  iz stavke „Transfer za mlade“  Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2018. godinu – donešena

AD-7.    Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica – donešena

AD-8.    Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2018.godini – donešena

AD-9.    Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2018. – 2020. godina –povučen za jednu od narednih sjednica

AD-10.  Operativni plan za provedbu Programa (Ok.dok) razvoja Općine Jablanica u oblasti sporta za 2018. g – donešen

AD-11.  Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017.g.-usvojen

AD-12   Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017.g.-usvojeni

AD-13.  Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2017.g.-usvojen

AD-14.  Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2017.g.-usvojen

AD-15.  Izvještaj o radu školskih odbora  i Upravnog odbora Pčelica za 2017.godinu-usvojeni izvještaji školskog odbora osnovne škole i Upravnog odbora Pčelica; nije usvojen izvještaj školskog odbora Srednje škole za 2017-

AD-16.  Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu Zelenika Mario i  Idrizović Amira-donešena

AD-17.  Rasprava o informacijama