ODRŽANA XIII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana  u  četvrtak, 30.11.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 17,47 sati.

    
D N E V N I   R E D

AD1-Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2-Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3-Nacrt Budžeta općine Jablanica za 2018. godinu – usvojen
AD4-Odluka o izvršenju Budžeta općine Jablanica za 2018.godinu –Nacrt – usvojena
AD5-Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Nacrt- usvojen
AD6-Odluka o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme-donesena
AD7-Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove  Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica- donesena
AD8-Plan i program redovnog čišćenja i održavanja javnih površina za 2018.g. – data saglasnost
AD9-Odluka o javnom interesu za izgradnju priključnog 10 ( 20 ) Kv nadzemnog kablovskog voda za STS Zlate II i izgradnja STS B 10 ( 20 )/0,4 Kv Zlate II - donesena
AD10-Zaključak o davanju saglasnosti na dopunjeni Cjenovnik JP „ Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica - donesen
AD11-Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica na G. Koloniji