Obavještenje OPJN, broj: 753-7-3-16-3-20/20 od 17.03.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 14/20 – Uređenje trotoara – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-16-3-20/20 od 17.03.2020. godine.


Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-691/20.
Jablanica, 17.03.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.