Obavještenje o PJN, 753-7-2-15-3-18/20 od 10.03.2020. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/20 – Izrada Studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže „Rasadnik“ i izrada Glavnog projektnog rješenja, Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-15-3-18/20 od 10.03.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

Broj: 01-16-609/20
Jablanica, 10.03.2020. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.