U Općini Jablanica održan ”Otvoreni dan” ReLOaD projekta

U ponedjeljak 25.09.2017. godine u sali Općinskog vijeća Jablanica sa početkom u 10.00 sati u okviru ReLOaD projekta organizovan je „Otvoreni dan“ na kojem je organizacijama civilnog društva predstavljen  Javni poziv, te čitav aplikacioni set dokumenata sa smjernicama, te način apliciranja na Javni poziv za realizaciju projekata.

U okviru „Otvorenog dana“ odabran je i  član komisije za odabir projektnih prijedloga ispred organizacija civilnog društva kao i njegov zamjenik. Za člana komisije odabran je Emil Balavac ispred Vijeća mladih, dok je za zamjenskog člana izabran Haris Ćosić ispred turističkog udruženja „Green Valley“.


Jablanica, 25.09.2017. godine.