TRENING ”UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM (PCM)” ZA PREDSTAVNIKE OCD

U okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), 19. i 20. septembra 2017. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica oržava  se dvodnevni trening: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizira kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji su objavili Općina Jablanica i ReLOaD projekat 07. septembra  2017. godine, a koji je otvoren do 04.oktobra 2017. godine: http://www.jablanica.ba/ba/images/2017/Septembar/Javni-poziv-OCD.pdf

Cilj treninga je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Europska unija a provodi UNDP.