ReLOaD PROJEKAT I OPĆINA JABLANICA ORGANIZIRALI ”OTVORENI DAN” ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Jablanica  organizirao je  u petak 6.9.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica  prezentaciju „Otvoreni dan“ za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Jablanica okviru kojeg je  prisutnima predstavljen  Javni poziv,  način prijavljivanja na Javni poziv, kriteriji, a u sklopu kojeg su i sami predstvnici NVO mogli da postavljaju pitanja. Sastanak je moderirao predstavnik UNDP-a  Damir Žarak.

Ovim putem pozvane su sve NVO organizacije da se prijave sa projektnim prijedlozima u što većem broju. Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM, a rok za predaju aplikacija je 14.oktobar 2019. do 15.00 sati.
Takođe u sklopu ovog poziva predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta- mentora. Prvi sastanak sa mentorom planiran je za 09. septembar 2019. godine sa početkom u 12,00sati u sali Općinskog vijeća.
Inače, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.