Lokalne vlasti – civilno društvo u Jablanici

Infografiku u pdf formatu možete preuzeti na ovom linku.

Općina Jablanica se obavezala da na transparentan način finansira projekte od javnog interesa koje će provoditi organizacije civilnog društva, sa ciljem poboljšanja životnih uslova za svoje građane. Posebna pažnja je posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za one najranjivije, uključujući projekte koji se tiču ravnopravnosti spolova, zaštite okoline, te ljudskih prava. ReLOaD unaprijeđuje mehanizme putem kojih lokalne uprave finansiraju organizacije civilnog društva u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima. Na taj način ReLOaD program, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana, doprinosi povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga građanima.
U 2018. godini u Jablanici se implementiraju sljedeći projekti/aktivnosti:

Projekt „Informaciono – tehnološki centar“ (OKC „UrbanArt“)

Cilj projekta je razvoj sektora informacionih tehnologija na području općine Jablanica. Održano je 5 edukativnih radionica za oko 50 mladih osoba sa fokusom na  Web tehnologije, Mrežne tehnologije, Grafički/Web dizajn, Upravljanje IT projektima i StartUp-e.


Uspostavljena je i saradnja sa srednjom školom u Jablanici, te je veliki broj učenika pohađao radionice.
Također, potpisan je sporazum o saradnji sa SPARK grupacijom iz Mostara, jednim od lidera iz oblasti edukacije i razvoja poslovnih procesa iz oblasti informacionih tehnologija. SPARK pomaže prilikom izrade nastavnih programa radionica, angažmana eduaktatora, a organizovali su i radionicu robotike za polaznike radionice Web tehnologija.

Projekt „Okusi Jablanice za ruralni razvoj“ (Udruženje žena „Most“ Jablanica u saradnji sa organizacijom  LiNK iz Mostara)


U prvoj fazi projekta urađeno je mapiranje te kreirana baza sa više od 100 proizvođača rukotvorina i poljoprivredno-prehrambenih proizvođača. Kreirana baza pruža bitne informacije o vrsti i količini proizvoda koji se proizvode, načinu plasmana, podršci te osnovnim preprekama sa kojima se  mapirani akteri susreću u svom radu.


Održana je trodnevna radionica „Pokreni svoj posao“, te radionica „Marketing kao direktni alat za prodaju“ za 80 žena iz ruralnih područja općine Jablanica. Baza prethodno mapiranih aktera korištena je prilikom kreiranja preporuka i smjernica za unapređenje. Kroz radionice je također kreiran poslovni plan za Udruženje žena.
S ciljem podizanja svijesti i edukovanja žena o organskoj eko – proizvodnji održana je radionica „Upravljanje uzgojem voća i povrća na ekološki način“ na kojoj je prisustvovalo 15 žena. U procesu nabavke je i mašina za preradu voća i povrća (duplikator) te mini punionica soka.